“תמיד מגיע הרגע שאדם מרגיש צורך להראות את עבודתו לעולם, לא כל כך כדי לשמוע את שיפוטו כמו בשביל להרגיע את עצמו באשר לקיומה של העבודה הזאת, ואפילו באשר לקיומו שלו”. (מישל וולבק, המפה והטריטוריה)

“There always comes a time when one feels the need to show one’s work to the world, not so much to be judged, but to reasure oneself as to the existence of the work, and even in regard to one’s own existence.”  (Michel Houellebecq, The Map and the Territory)