ראיון בקול ישראל, רשת ב’, בתכנית “שישי בשש” ,29/1/16, בעריכת ענת שרון-בלייס ושירי

לב-ארי